Het baan reglement (2003)

 1. Iedere speler is verplicht zijn/haar label op de juiste aanvangstijd op het afhangbord te hangen (de tijd van de buitenklok is geldend). Men dient minimaal met 2 personen aanwezig te zijn alvorens een baan te kunnen reserveren. Spelers die reeds op een baan aanwezige tennissers gaan aanvullen, hebben dezelfde begintijd als de reeds aanwezige spelende leden en dienen hun label dan ook op die speeltijd bij te hangen. Voordat men de label ophangt is het wenselijk op de baanreserveringslijst te kijken of de baan voor andere doeleinden gereserveerd is. Het label mag nooit en te nimmer verhangen worden.
 2. De speeltijd voor een enkelspel is maximaal 3 kwartier, voor het dubbelspel 1 uur. Wanneer men met drie personen aan het tennissen is, geldt de speeltijd voor een enkelspel. Doorspelen mag indien er geen wachtenden zijn. Is het dermate druk op de banen dat er lange wachttijden dreigen te ontstaan, dan is men verplicht om een dubbelspel te gaan spelen en dus banen waar op dat moment geënkeld wordt, aan te vullen.
 3. Tot 19.00 uur gelden voor alle junioren en senioren dezelfde regels. Voor juniorleden die de basisschool hebben verlaten gelden tot 21.00 uur dezelfde regels als voor senioren. Indien er na 19.00 uur resp. na 21.00 uur banen vrij zijn, mogen juniorleden hiervan gebruik maken, maar moeten de baan direct verlaten, wanneer seniorleden zich melden. Wanneer verschillende leeftijdsgroepen met elkaar tennissen, dan geldt de leeftijd van de jongste speler.
 4. Voor competitiespelers en recreanten gelden tijdens de zomercompetitie de volgende rechten en plichten m.b.t. de beschikbaarheid en opeisbaarheid van de banen (dit geldt ook wanneer men competitie speelt bij een andere vereniging):
  1. 1 team thuis: te allen tijden baan 3 en 4 beschikbaar voor recreanten.Competitiespelers mogen gebruik maken van deze banen zolang ze vrij liggen maar dienen de baan terstond te verlaten indien recreanten zich melden, ook als men al begonnen is met de partij.
  2. 2 teams thuis: baan 4 is beschikbaar voor recreanten zolang de baan vrij ligt. Competitiedeelnemers mogen baan 4 gebruiken zolang er geen recreanten zijn. Bezet een competitieteam op een gegeven moment baan 4 en zijn ze nog niet begonnen met de partij, dan mogen recreanten deze baan claimen. Is men al begonnen met de partij, dan mag de partij afgespeeld worden, waarna recreanten de baan voor zich op mogen eisen. Uitzondering: tijdens KNLTB-zondagcompetitiewedstrijden zijn er geen banen beschikbaar voor recreanten. Dit komt doordat de vereniging per team 2 banen ter beschikking moet stellen (KNLTB-normen).
  3. 3 teams thuis: geen banen beschikbaar voor recreanten.Tijdens de 50+-dinsdagmiddagcompetitie is baan 4 beschikbaar voor recreanten. Wanneer de baan vrij ligt, mogen de deelnemers van deze competitie de baan op; echter deze moeten terstond de baan verlaten indien recreanten zich melden, ook wanneer de partij al begonnen is.Controleer altijd de baanreserveringslijst !!!
 5. Leden die op een dag nog niet gespeeld hebben, hebben voorrang op leden die op die dag al wel gespeeld of getraind hebben; deze laatste categorie dient dan ook bij drukte de baan terstond te verlaten.
 6. Van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en zaterdag en zondag is introductie van niet-leden toegestaan, mits per introducé een introductielabel op het afhangbord is opgehangen (€ 3,50 ) te verkrijgen bij de volgende adressen:
  1. J. Gerrits, Heikampseweg 60
  2. G. Franssen, Heikampseweg 62
  3. W. Broeren, Heikampseweg 52
  4. D. Janssen, Dalweg 4
  Elk lid mag maximaal drie introducées per keer meenemen
 7. Men dient de banen in goed bespeelbare staat te betreden en verlaten. Denk  hierbij aan het juiste soort schoeisel en het niet meenemen van glaswerk op de  baan. Zie hiervoor ook de restrictieborden die op het hekwerk naast de banen  bevestigd zitten.
 8. Als er zich nog problemen voordoen, los deze dan sportief en beleefd op.
Terug naar boven